Referencje

Poniższe cytaty referencji to tylko losowo wybrane przykłady z setek pozostałych ...

Systemy Multimedialne - pracownie językowe i nowe technologie, http://www.sm.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Pragniemy poinformować, że dzięki współpracy z firmą Systemy Multimedialne mieliśmy możliwość kompleksowo wyposażyć salę do nauki języków obcych.
Zakup zestawu dydaktycznego M024 poprzedziła rzeczowa konsultacja połączona z prezentację sprzętu.
Firma wykonała zlecenie zgodnie z zmówieniem publicznym, w terminie i bez usterek dokonała instalacji oferowanego sprzętu.
Na podstawie dotychczasowej współpracy stwierdzamy, iż firma Systemy Multimedialne jest doświadczonym i profesjonalnym partnerem - zachęcamy do korzystania z jej usług.

Dyrektor Administracyjny ds. Ekonomicznych, fili WSP, Mariusz W.; Prorektor ds. Filii, prof. dr hab. Jerzy K.,

Zespół Szkół Budowlanych PBP "Chemobudowa-Kraków" SA

Od firmy Systemy Multimedialne zakupiliśmy zestaw dydaktyczny do sali językowej. Firma przeprowadziła kompleksowy proces dostarczania, montażu i uruchomienia zestawu dydaktycznego oraz szkolenie naszych pracowników w zakresie obsługi.

Efekty pracy spełniają nasze wymagania. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków to tylko niektóre z zalet pracowników, których zatrudnia firma.

Dzięki zakupionemu zestawowi dydaktycznemu znacznie poprawiliśmy jakość i atrakcyjność szkolenia w zakresie języków obcych.

 

Dyrektor Szkoły, Marek Z.,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa

W imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pragnę złożyć serdeczne podziękowania za profesjonalne wykonanie przedmiotu umowy dotyczącej dostawy i montażu tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych. (...) nabyliśmy cztery komplety tablic interaktywnych oraz projektorów multimedialnych (...).

Firma, która została wybrana w drodze postępowania przetargowego wzorowo wywiązała się z zakontraktowanego montażu oraz szkolenia przygotowującego do sprawnej obsługi urządzeń.

Naszym zdaniem firma "Systemy Multimedialne" profesjonalnie wypełnia powierzone zadania i z całą pewnością można ją polecić jako zaufanego partnera.

Kanclerz, mgr Jan Z.,