Piloty do testów

Piloty do testów

Zdalne, bezprzewodowe urządzenia do rozwiązywania zadań oraz do udzielania odpowiedzi w ankietach

Turning TechnologiesResponse Card NXT

ResponseCard

Edukacja jest procesem obejmującym nauczanie, naukę i wyniki dotyczące określonego tematu. Użycie technologii w tym procesie może znacznie wpłynąć zarówno na metody nauczyciela jak i wyniki ucznia poprzez zwiększenie efektywności oraz dywersyfikację metod nauczania. Niewiele  technologii umożliwia uwspółcześnienie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Służy jednocześnie do rejestrowania i monitorowania osiągnięć ucznia.
Rozwiązania systemów odpowiedzi Turning Technologies są konsekwentnie poddawane weryfikacji w celu zwiększenia skutecznych metod nauczania. Do najważniejszych czynników należy zapewnienie wyższym uczelniom zdolności  do realizacji procesów oceny nauczania, monitorowania postępów studentów oraz doprowadzenie do mierzalnych wzrostów uczestnictwa w zajęciach celem zdobywania tytułów naukowych i osiągania kariery zawodowej.

Piloty przeznaczone są m.in. do obsługi:

    Testów wielokrotnego wyboru,
    Testów jednokrotnego wyboru,
    Zapytań tak/nie,
    Zapytań prawda/fałsz
    Zapytań wymagających odpowiedzi tekstowych i numerycznych

Jakie są możliwości ?
Piloty np. ResponseCard NXT mogą pracować w trybie pracy samodzielnej -
każdy uczestnik otrzymuje własny indywidualny test i może odpowiadać na
pytania w dowolnej kolejności.

Są idealne dla średnich i dużych grup.

Przesyłanie odpowiedzi z pilotów do komputera prowadzącego następuje
przy wykorzystaniu technologii radiowej (zasięg działania 60m).

Pilot ResponseCard NXT wyposażony jest w ekran LCD pokazujący
wprowadzaną odpowiedź oraz kanał, na którym pracuje pilot.

Piloty TURNING Technologies to urządzenia do szybkiego zbierania odpowiedzi, przeprowadzania ankiet czy sprawdzania obecności. Przy użyciu pilotów w prosty
sposób można sprawdzić wiedzę uczniów, przeprowadzić głosowanie czy podsumować spotkanie biznesowe.

 

Badania użycia pilotów

Źródło: ulotka Turning Technologies

Co to jest system odpowiedzi ?

Dzięki technologii odpowiedzi studenta można w prosty sposób uzyskiwać informacje na temat studentów, ich osiągnięć zarówno w danym momencie jak i w dłuższym okresie czasu. Główna funkcjonalność pilotów pozwala prowadzącemu zadać pytanie, na które student odpowiada poprzez przyciśnięcie przycisku na jego bezprzewodowym pilocie tzw. ResponseCard. Rezultat całej grupy wyświetlany jest na wykresie. Każdy pilot ResponseCard ma własny unikalny identyfikator, który jest przypisany do danego studenta. Pozwala to prowadzącemu skorelować i zapisać informacje o odpowiedziach oraz stworzyć ponad 30 typów raportów od uczestnictwa, przez analizę danego tematu, osiągnięć całej grupy aż do osiągnięć danego studenta.

 

 

 

Piloty do zadań i odbiornik

Comments are closed.